Corona Virus

Gripp op Zorg werkt op het gebied van het coronavirus (COVID-19) volgens de landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wij volgen dagelijks nauwlettend de ontwikkelingen. De gezondheid van onze klanten voorop. Zodra de overheid (RIVM) verzoekt om aanpassingen te doen in de werkwijze volgen we dit advies op. Voor de meest actuele informatie, adviezen en andere vragen over het coronavirus verwijzen wij naar de website van het RIVM.

Gripp op Zorg hanteert strikte hygiënemaatregelen:

  • Was handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden

Wij hanteren de door de overheid geadviseerde, gebruikelijke hygiënemaatregelen. Dit betekent dat we geen gebruik maken van beschermende kleding. Het gebruik van chirurgische mondneusmaskers passen we alleen toe indien strikt noodzakelijk en naar beoordeling van de RIVM-richtlijnen voor de thuiszorg.

Gripp op Zorg handelt conform de richtlijnen van het RIVM voor medewerkers in de thuiszorg. Indien dit aanleiding geeft om de dienstverlening aan te passen dan nemen we direct contact met u op. Mocht u zelf besluiten om de dienstverlening te wijzigen, neem dan contact met ons op.

Wij wijzen u ook op alertheid op symptomen bij uzelf en uw eigen gezinsleden. Neem contact op met Gripp op Zorg als u grieperig of koortsig bent en/of in contact bent geweest met iemand die besmet is. Dit geldt ook voor een gezinslid dat regelmatig bij u op bezoek komt. Dan gaan we met elkaar in gesprek hoe we hier zo veilig mogelijk mee om kunnen gaan. Indien er een besmetting of een sterke verdenking daarop wordt vastgesteld, dan neemt uw huisarts en/of de GGD de regie, zij nemen dan contact met u op.

Bij Gripp op Zorg blijven we onze dienstverlening continueren met inachtneming van de strikte hygiënemaatregelen en richtlijnen van het RIVM.

Gripp op Zorg houdt zich dagelijks bezig met alle actuele ontwikkelingen en maatregelen. Heeft u vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via email info@grippopzorg.nl of telefonisch via 06-82441003

Hulp & Ondersteuning

Heeft u vragen, wilt u informatie of een afspraak inplannen?