Klachtenreglement

Gripp op Zorg is via Solopartners aangesloten op een klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie van www.klachtenregeling.nl Hierdoor kunnen we garanderen dat deze onafhankelijk is en voldoet aan de Wkkgz. 

Gripp op Zorg streeft naar optimale hulp en ondersteuning. We realiseren ons dat ondanks alle inspanningen het kan voorkomen dat u of uw familie niet tevreden is m.b.t. de geleverde zorg.

Bij het ervaren van onvrede, is het in eerste instantie wenselijk dat de cliënt samen met de betrokken medewerker probeert te komen tot een oplossing.

Wat te doen bij een probleem met uw zorgaanbieder?

U kunt hiervoor onderstaande stappenplan volgen. https://www.klachtenregeling.nl/

Hulp & Ondersteuning

Heeft u vragen, wilt u informatie of een afspraak inplannen?