Wmo

Wat is de WMO?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor inwoners. Het doel van de Wmo is dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan wonen en meedoet aan de maatschappij.

Begeleiding kan u helpen om langer zelfstandig te blijven. Het kan gaan om individuele hulp of in een groep (dagbesteding).

Het aanvragen van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo regel je via uw gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo. Iedere gemeente organiseert de toegang tot de ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente.

Bij het aanvragen van hulp en ondersteuning hebben inwoners meestal de keuze tussen een persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura.

  • Bij zorg in natura krijgt de inwoner begeleiding en ondersteuning via instellingen en leveranciers waar de gemeente een afspraak mee heeft gemaakt.
  • Met een pgb ontvangt de inwoner een bepaald budget, waarmee hij/zij zelf hulp en/of zorg kan inkopen.


Wat kost de Wmo (eigen bijdrage)?

Hulp en ondersteuning vanuit de Wmo is niet gratis. Gemeenten vragen een eigen bijdrage van de inwoner voor het ontvangen van ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp en andere voorzieningen.

Vanaf 2020 geldt bij de Wmo een zogenaamd abonnementstarief van maximaal € 19,- per maand. Gemeenten leveren hiervoor de klantgegevens aan bij het CAK. Op basis hiervan int het CAK de eigen bijdrage.          

Meer informatie:

Zie voor de uitgebreide omschrijving en uitleg van alle stappen het informatieboekje Wmo.

Voor meer over de Wmo kunt u contact met ons opnemen.

Gripp op Zorg levert Wmo diensten voor de regio Westfriesland

Hoorn * Drechterland * Enkhuizen * Koggenland * Medemblik * Opmeer * Stede Broec 

Gripp op Zorg

Hulp & Ondersteuning

Heeft u vragen, wilt u informatie of een afspraak inplannen?